6اصل مهم در دم اوری قهوه

menuordersearch
ma-apron.ir
۱۳۹۹/۸/۱۸ یکشنبه
(0)
(0)
6اصل مهم در دم اوری قهوه
6اصل مهم در دم اوری قهوه

شش عاملی که بر فرآیند دمآوری قهوه تاثیرگذارند:

1. نسبت قهوه به آب

بسیاری از قهوهنوشها معتقدند که اگر ۲۰٪ ذرات جامد محلول از پودر قهوهی آسیابشده عصارهگیری شود، قهوه دمشده بهترین عطر خود را نشان خواهد داد. اگر از قهوه بیشتر عصارهگیری کنیم – یعنی درجهی آسیاب زیادی ریز باشد، مدت زمان دمآوری بیش از حد طولانی باشد، آب زیادی داغ باشد و یا از مقدار زیادی پودر قهوه استفاده کنیم – قهوهی ما تلخ خواهد شد. از آن طرف، عصارهگیری کمتر از میزان پیشنهادشده، قهوهای سبک، بیرمق و ترش بهدست خواهد داد. باید توجه داشته باشیم که استفاده از پودر قهوهی بیشتر، کم-عصارهگیری را جبران نخواهد کرد. بنابراین توصیه میشود که به نسبت قهوه به آب دقت داشته و پیش از دمآوری، قهوهی مصرفی را وزن و آب را اندازه کنید.

توضیح: نسبت توصیهشده، ۵۵ تا ۶۵ گرم قهوه به ازای یک لیتر آب است.

2. اندازهی ذرات قهوه

هرچه قهوه بیشتر آسیا شود، سابهی قهوه ریزتر خواهد شد؛ و این به این معنیست که سطح بیشتری از هر ذرهی قهوه در معرض تماس با آب قرار خواهد گرفت. پس بدیهیست که در روشهای دمآوری قهوه که مدت زمان همنشینی آب و پودر قهوه زیاد است – مثل فرنچ پرس – درجهی آسیا باید درشتتر باشد. مسالهی دیگر یکنواختی سابهی قهوه است. آسیایی ایدهآل است که بتواند تا حد امکان همهی ذرات قهوه را به یک اندازه درآورد. بهخاطر بیاوریم که بارها و بارها توصیه شده قهوه مصرفی درست پیش از دمآوری آسیا شود تا عطر و طعمش را حفظ کند. شاید لازم باشد با آسیای قهوهتان مرتب کار کنید تا برای بهدست آوردن یک فنجان متعادل، به درجهی ایدهآل خود برسید.

 

3. درجه حرارت آب

از آنجایی که آب در نزدیکی نقطهی جوش، حلال بهتریست، حرارت ایدهآل آب برای دمآوری قهوه، ۹۰/۵ تا ۹۶ درجهی سانتیگراد است. به همین خاطر است که توصیه شده در دستگاههای قهوهساز اتوماتیک، از تمامی ظرفیت آب قهوهساز استفاده شود؛ چرا که این دستگاهها بهنحوی طراحی شدهاند که تنها زمانی میتوانند آب را به درجهی حرارت مناسب برسانند، که مخزن آب بهطور کامل پر شده باشد.

4. زمان تماس

چقدر به آب و قهوه اجازه دهیم که به همنشینیشان ادامه دهند؟  

5. تلاطم و هم زدن

ایجاد تلاطم و همزدن ِ ترکیب آب و قهوه باعث میشود که عصارهگیری بیشتری از ذرات قهوه انجام شود. به یاد داشته باشید که حتا فراریختن آب روی پودر قهوه نیز «تلاطم» ایجاد خواهد کرد. پس اینکه با چه شدتی (یا چه ابزاری) آب روی پودر قهوه بگیریم، در میزان عصارهگیری از قهوه تاثیرگذار است. در روشهای غوطهوری – مثل فرنچ پرس و کلیور – بسیار مهم است که در طول فرایند خیسخوردن قهوه، ترکیب آب و قهوه را هم بزنیم.

6. محبوس کردن دما

بعد از پایان فرایند دمآوری قهوه، باید بلافاصله قهوه را سرو کرد و نوشید. تماس قهوهی دمشده با منبع حرارتی به بیش-عصارهگیری خواهد انجامید.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
پیشبند کتان
 بیمه ایران   بیمه معلم  بیمه دانا بیمه کوثر به پرداخت
call us